რუსთავის საწარმოების ხელმძღვანელების შეხვედრა ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შატაკიშვილთან სააგენტოში
10.06.2022


          2022  წლის 1  ივნისს   ქვემო   ქართლის  რეგიონული  განვითარების  სააგენტოში  გაიმართა  რუსთავის  მაჟორიტარი  დეპუტატის  ირაკლი შატაკიშვილის შეხვედრა ქალაქის  იმ საწარმოების ხელმძღვანელებთან,საიდანაც ძირითადად ხდება მავნე ნივთიერებების გამოფრქვევა. მოსმენილ იქნა 2021 წლის 27 აპრილს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ახალი ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისობაში მოსაყვანად  გატარებული და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ  ინფორმაციები, რაც  ითვალისწინებს   მეტალურგიული,  ქიმიური, ცემენტის ,ფეროშენადნობი საწარმოების მიერ მავნე ნივთიერებების ატმოსფეროში გატყორცნის მინიმუმამდე შემცირებას  და  ამ  პროცესებზე უწყვეტ რეჟიმში მონიტორინგის განხორციელებას.   ამ პროცესებში   ქალაქის    მერიასთან,  გარემოს   დაცვისა   და  სოფლის  მეურნეობის   სამინისტროს , პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტისა   და   საქართველოს   ბიზნეს   ასოციაციასთან   ერთად   ჩართულია  ქვემო  ქართლის რეგიონული განითარების სააგენტოც, რომელიც უწყვეტად  ახორციელებს მონიტორინგს სამუშაოების მიმდინარეობაზე.

         რუსთავის  მაჟორიტარმა  დეპუტატმა   მოისმინა  საწარმოების  ხელმძღვანელებისგან  ადგილებზე  არსებული  ვითარება და მათვე ეთხოვათ  უზრუნველყონ წარმოდგენილი გრაფიკების მიხედვით აირგამწმენდი ნაგებობების   მშენებლობების დროული და  ხარისხიანი   შესრულება.   აქვე შედგა   საუბარი   ქალაქის   სამრეწველო   კომპლექსში   არსებული   პრობლემატიკების მოგვარების და ამ პროცესში ქალაქის მერიის ჩართულობის  პრინციპებზე და გადაწყდა სააგენტოში ანალოგიური ხასიათის შეხვედრების რეგულარულად მოწყობა.


  • რუსთავის საწარმოების ხელმძღვანელების შეხვედრა ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შატაკიშვილთან სააგენტოში
  • რუსთავის საწარმოების ხელმძღვანელების შეხვედრა ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შატაკიშვილთან სააგენტოში
  • რუსთავის საწარმოების ხელმძღვანელების შეხვედრა ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შატაკიშვილთან სააგენტოში
  • რუსთავის საწარმოების ხელმძღვანელების შეხვედრა ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შატაკიშვილთან სააგენტოში
  • რუსთავის საწარმოების ხელმძღვანელების შეხვედრა ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შატაკიშვილთან სააგენტოში
  • რუსთავის საწარმოების ხელმძღვანელების შეხვედრა ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი შატაკიშვილთან სააგენტოში

KVEMO KARTLI REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
© 2017

სახელწოდება: ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"
იურიდიული მისამართი: ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ. #1
ხელმძღვანელი პირი: აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ღურწკაია
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 416301978
ტელეფონი: +995 577 20 55 30
ელ.ფოსტა: info@kkrda.ge