შპს ,,პოლივიმის'შესახებ
12.09.2022


        ა(ა)ი.პ. ,,ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს’’ აქტიური მონაწილეობით და ხელშეწყობით დაფუძნებულმა პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელმა საწარმო შპს ,,პოლივიმმა’’ დაიწყო პლასტმასის ბოთლის ნარჩენების შეძენა რუსთავში: 1 კგ - 1 ლარად.

       გადამუშავებადი მასალების დახარისხების და სეპარირებულად შეგროვების მნიშვნელობა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა საქართველოში, რაც განპირობებულია საზოგადოებაში არასაკმარისი ცოდნით ნარჩენების ღირებულებისა და გადამამუშავებელი ინდუსტრიის არსებობის გარემოსდაცვით და ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე.

        ამ მიზნით შპს ,,პოლივიმი’’ ქალაქ რუსთავში იწყებს კამპანიას სახელწოდებით „იყავი პირველი“ - ფიზიკური პირებისგან პლასტმასის ბოთლების გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ შესაგროვებლად.

         გეგმის თანახმად ქ.რუსთავში შპს „პოლივიმი“ -ს საწარმოში განათავსდება პლასტმასის ბოთლების შემგროვებელ პუნქტი, სადაც მოქალაქეები ჩაბარებულ 1კგ პლასტმასის ბოთლებში მიიღებენ 1 ლარს. ხოლო მეორე ეტაპზე კი შემგროვებელი პუნქტები განთავსდება ქ.რუსთავში სხვადასხვა ადგილას იმ მოქალაქეებისათვის, ვისაც არ შეეძლება საწარმოში ნარჩენის ტრანსპორტით მიტანა.


  • შპს ,,პოლივიმის'შესახებ
  • შპს ,,პოლივიმის'შესახებ
  • შპს ,,პოლივიმის'შესახებ
  • შპს ,,პოლივიმის'შესახებ

KVEMO KARTLI REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
© 2017

სახელწოდება: ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"
იურიდიული მისამართი: ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ. #1
ხელმძღვანელი პირი: აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ღურწკაია
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 416301978
ტელეფონი: +995 577 20 55 30
ელ.ფოსტა: info@kkrda.ge