შეხვედრა რუსთავის მერიაში
20.02.2024


ა(ა).ი.პ. ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელები 2024 წლის 20 თებერვალს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამართულ მორიგ შეხვედრას დაესწრნენ, სადაც განხილული იქნა  შპს "რუსთავის ფოლადის" გზშ (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების)  ანგარიში  მეტალურგიული ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლასთან დაკავშირებით.

 


  • შეხვედრა რუსთავის მერიაში
  • შეხვედრა რუსთავის მერიაში
  • შეხვედრა რუსთავის მერიაში

KVEMO KARTLI REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
© 2017

სახელწოდება: ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"
იურიდიული მისამართი: ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ. #1
ხელმძღვანელი პირი: აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ღურწკაია
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 416301978
ტელეფონი: +995 577 20 55 30
ელ.ფოსტა: info@kkrda.ge