ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
15.03.2019  • ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
  • ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
  • ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
  • ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
  • ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
  • ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

KVEMO KARTLI REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
© 2017

მისამართი: ქ. რუსთავი, კოსტავას #1
ტელეფონი: +995 341 25 56 05
ელ.ფოსტა: info@kkrda.ge