ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
06.10.2022 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ
 •                                   ანგარიში ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული სააგენტოს“ მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ

KVEMO KARTLI REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
© 2017

მისამართი: ქ. რუსთავი, კოსტავას #1
ტელეფონი: +995 341 25 56 05
ელ.ფოსტა: info@kkrda.ge