სურსათის უვნებლობა და ჯანმრთელობა

http://www.mosavali.org/ ვიდეო მასალა წარმოადგენს www.mosavali.org ინტელექტუალურ საკუთრებას.http://nfa.gov.ge/ მასალა წარმოადგენს www.nfa.gov.ge ინტელექტუალურ საკუთრებას.


KVEMO KARTLI REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
© 2017

მისამართი: ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქუჩა 4/7
ტელეფონი: +995 341 22 92 29
ელ.ფოსტა: info@kkrda.ge