სურსათის უვნებლობა და ჯანმრთელობა

http://www.mosavali.org/ ვიდეო მასალა წარმოადგენს www.mosavali.org ინტელექტუალურ საკუთრებას.http://nfa.gov.ge/ მასალა წარმოადგენს www.nfa.gov.ge ინტელექტუალურ საკუთრებას.


KVEMO KARTLI REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
© 2017

სახელწოდება: ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"
იურიდიული მისამართი: ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ. #1
ხელმძღვანელი პირი: აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ღურწკაია
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 416301978
ტელეფონი: +995 577 20 55 30
ელ.ფოსტა: info@kkrda.ge